circle ways / cirklen som praksis

March24
 
I wasn't raised to sit in circles - I first learned its old ways from a Native American elder who had a free style attitude towards using the old wisdom in the contemporary world.
 
For me - the circle is a space where we give time, attention and integrity to each other. Where we witness and feel witnessed on our path.
It can be strictly structured for each to have their own sacred space to deepen and unfold - or we keep it more loose with room for interaction and spontaneous flow - it can alternate and take its shape based on the truth of the moment.
 
The intend of the invitationen may point to flow with/without structures – and the spirit of today and our unique constellation of temperaments and inner treasures will show its ways.
 
 
'Circle ways' er inspiration til nye måder at skabe rum og være sammen på - med nu-, selv- og fælles bevidsthed og nogle gange opmærksomhed på en større bevidsthed.
At sidde i cirkel og dele fra hjertet kan i sig selv være kraftfuldt - de der har det med fra børnehaven, ser måske på det ud fra blandede erfaringer. Her snakker jeg om en praksis, hvor vi med vores indstilling og intentioner skaber et særligt rum.  Hvor vi begynder at blive opmærksom på rummet som et felt/en puppe/safespace for alle at vokse og forvandle sig i og opdage sig selv i relation til andre.
 
Grundprincipper og form giver inspiration til et rum skabt af sensititet, oprigtighed og bevidsthed om os selv, hinanden og helheden 
- både når vi samles i den fysiske cirkel og i alt vi gør og er i.
 
Intention er at
- dele fra hjertet
- lytte fra hjertet
At skabe plads til alles stemme/udtryk ved at
- dele dét der føles vigtigt - ikke mere, ikke mindre
At være i nuet - det umiddelbare - omgås dagsordener og egoviljer - lade sit eget udtrykssprog skinne igennem ved at
- udtrykke sig på sin egen måde -
hvad det sker der i tanke, følelse, sansning lige nu?
Værne om den enkeltes integritet ved vise fortrolighed, ingen small talk/sladder
- det som sker i cirklen, bliver i cirklen
 
seeds-of-the-new | Sukkertoppen, Søhøjlandet, Midtjylland - DENMARK