cirklen som praksis / circle ways

 
'Circle ways' er inspiration til måder at skabe rum og være sammen på - med nu-, selv- og fælles bevidsthed og nogle gange opmærksomhed på en større bevidsthed.
At sidde i cirkel og dele fra hjertet kan i sig selv være kraftfuldt - de der har det med fra børnehaven, ser måske på det ud fra blandede erfaringer. Her snakker jeg om en praksis, hvor vi med vores indstilling og intentioner skaber et særligt rum.  Hvor vi begynder at blive opmærksom på rummet som et felt/en puppe/safespace for alle at vokse og forvandle sig i og opdage sig selv i relation til andre.
 
Grundprincipper og form giver inspiration til et rum skabt af sensititet, oprigtighed og bevidsthed om os selv, hinanden og helheden 
- både når vi samles i den fysiske cirkel og i alt vi gør og er i.
 
Intention er at
- dele fra hjertet
- lytte fra hjertet
At skabe plads til alles stemme/udtryk ved at
- dele dét der føles vigtigt - ikke mere, ikke mindre
At være i nuet - det umiddelbare - omgås dagsordener og egoviljer - lade sit eget udtrykssprog skinne igennem ved at
- udtrykke sig på sin egen måde -
hvad det sker der i tanke, følelse, sansning lige nu?
Værne om den enkeltes integritet ved vise fortrolighed, ingen small talk/sladder
- det som sker i cirklen, bliver i cirklen
 
seedsofthenew.dk | Sukkertoppen, Søhøjlandet, Midtjylland - DENMARK