inspiration & free resources / WAYS OF THE CIRCLE

WAYS OF THE CIRCLE - in different practices

 
MANITONQUAT - MIT UDSPRING
Min indgang til cirkelarbejde var mødet med Manitonquat -
'Medicine Story' - moderne, native american elderly.
Han har forfattet flere bøger om cirklen (circleway.org) og arbejdet for dens udbredelse i et livslangt partnerskab med Ellika Linden.
Han døde i 2018, 89 år gammel med frisk og stærk gnist
 
 
Jeg blev introduceret til deres arbejde i København, Bornholm, Tyskland, som deltager i deres camps og cirkler, som udsprang her fra. Det indbefattede bl.a. inspiration til community cirklen, familie grupper og delt og skiftende lederskab.
 
 

"The true value (of a circle) is the relationships developed    through vulnerability and intimacy. As barriers melt away,
it leads us towards things that nobody expected."
Uri Meir, on his work with migrants in Umbria, Italy
 
 
 
CIRCLING - DYBE PROCESSER I EN COMMITTED RELATION 
'Cirkling' er et begreb for dét som kan ske i et fællesskab, når alle er committet til og opmærksomme på at relatere med bevidsthed.
CirclingEurope (www.cirklingeurope.com) skriver:
 "Circling is what is happening in the present moment in our connections with each other"
"There is no trying to get anywhere (although we include our longings and desires); we simply open more skilfully to what is here within us and between us"
 
The 5 principles of Circling er: 
Commitment to Connection (Presence with self and others)
Owning your experience (Responsability)
Staying with the level of sensation (Embodiment)
Being with the other in the world (Honoring)
Trusting Experience (Trust)
 
SURRENDERED LEADERSHIPSELF-LEADERSHIP, IN CONNECTION WITH THE WHOLE er en del af dette koncept, som udfordrer facilitatorene/lederne i hengivelse til processen og alles ligeværdige medspil.
Ligesom det peger på at alle må se sig selv som med-ledere. 
 
 
I tråd med min egen erkendelse fordrer CIRCLING for mig at se også en tillid til at vi udfolder en sameksistens med planeten ved at være sand over for hvad der sker i og imellem os i nuet. 
Muligvis et sted for mig at åbne ind i nye erfaRinger og embodiment af mine idealer.
 
ANDRE ERFARNE PRAKTIKERE OG INSPIRATIONER
 
HEART-SOURCE.COM / facebook: Way of Council ved
Rob Dreaming
 
THECIRCLEWAY.NET / facebookgruppe: the circle way practitioners
baseret på Christina Balwin og Ann Linneas arbejde
seeds of the new - spaces of the new sacred | Sukkertoppen, Søhøjlandet, Midtjylland - DENMARK