CIRKEL QUEST

 
At være en del af en quest-cirkel

○ er at blive set og bevidnet
○ er at se og bevidne

Er at dykke ind i..
○ hvem er jeg
hvis jeg tillod mig selv at være den jeg er!?
- og lade det, der er i mig, udfolde sig i nuet - i sit eget udtryk

Er at skabe
○ et lyttende / udforskende / udtrykkende / udfoldende / energetisk opmærksomt rum
○ et rum, som vi skaber sammen fra hjerte og integritet;
hvor vi er givet og giver uforstyrret fokus; kan modtage og give feedback, når det er aftalt
○ et RoomWithoutRoof
- der omfatter alt, hvad vi er, og hvad vi bringer
- hvor vi tager ansvar for os selv og feltet - og vi måske skal tage hensyn til folk uden for cirklen.
 
Cirkel her ved Sukkertoppen - udenfor i naturen / indenfor ved ilden i brændeovnen - er en mulighed hele året.
Vi kan aftale næste tid/sted sammen.
 
Sukkertoppen ved januar fuldmånen
 
 
VELKOMMEN TIL EN TID OG ET RUM MED FÆLLES INTENTION
Hvor vi
- forbinder os indeni / forbinder os udadtil
- bliver vidnet på vores unikke livsvej
- søger at lade hjertet tage føringen i enhver udfordring,
i alt vi giver og er..
 
Disse tanker er til inspiration - nuet og sammensætningen af mennesker vil have sit unikke indhold og flow.
 

Er vi de magiske frø!?
med forskellige farver, oprindelser; frygt- og kærlighedssprog, queer og quirky corners og spirituelle orienteringer...
- som rodfæster en ny verden igennem os!
 
Hvad vil der mon ske, når vi folder det ud, som er os!
- når vi tør vise os sandt, fordomsfrit, uperfekt, kærligt, af og til totalt i magisk sync!?

DETTE ER EN INVITATION til væren, deling, lytning, udfoldelse, forvandling - indenfor cirklens støttende ramme.

En invitation til at samskabe et fællesfelt ~ ET RUM til vores processer og til udfoldelse af det, som kun kan komme i spil i et lydhørt rum med andre.
Det er en invitation til at søge dybere og dele fra det, som er i dig - måske bringe noget ind fra hjerte, sjæl, krop, som er dig særligt nært/kært/presserende.

FÆLLESFELTET - det usynlige rum/energien imellem os - betyder alt for hvor dybt, sandt, frit vi kan nå.

Feltet væves af det vi hver især bringer ind, og den mentale indstilling vi bærer i os, betyder meget.
Nogle nøgleord kan fx være intentionen om at:
blive nærværende, udtrykke sig og vise lydhørhed fra hjertet ~ favne lyset og mørket - alt vi er ~ trække projektioner/dømmende tanker/gode råd hjem til sig selv ~ fejre vores mangfoldighed og indbyrdes forbundethed ~ tage ansvar for feltet ved at dele det som vil deles - ikke mere/ikke mindre.

Cirklen er som udgangspunkt et fortroligt rum, og vi kan skabe et rum som rummer; et rum som tillader at 'intet' viser sig og et rum, hvor transformationen, lyset og magien kan finde sine egne veje...

FÆLLESRAMMEN er cirklen med 'the talking stick/walking heart', som tilbyder alle uforstyrret tid og fokus fra gruppen.
Og princippet 'a leader i every chair', som tilbyder alle at være medansvarlig i at farve fællesfeltet og inddrage egne behov og ønsker.
En ramme som understøtter, at du kan være dig og være med på din egen måde.

Måske du tager noget med, som kan bringes i spil!?

Jeg, Hannah - eller en anden, der føler for det, kan være tovholder for indledning og intuning.
Her fra finder cirklen sit eget flow.
seedsofthenew.dk | Sukkertoppen, Søhøjlandet, Midtjylland - DENMARK