PERSONLIG MYTE - SJÆLENS BUDBRINGER

DEN PERSONLIGE MYTE er en måde at finde en større forståelse af sig selv i Verden / Universet på - og mulighed for at udtrykke den.

VISIONS-FORTÆLLINGEN udtrykker et kald og giver os et mål - et sted / en tilstand / noget at sigte efter.


Vores egen myte og vision-fortælling er et møde med en sandhed, måske en uforklarlig vished, vi bærer indeni.

Vi kan genkende det ved at den løfter os / hæver energifrekvensen / bringer os vitalitet fra kilden / livskraften
- og viser os en vej, der virker mere sand i os, end de muligheder vi ellers kender til.

Vælger vi at gå vejen, kan visionen drive os og give os mod og udholdenhed.
Den vil give sjælen og hjertet vinger, måske åbenbare anede kræfter og sider af os, vi ellers ikke finder plads til i den gængse kulturs og spirituelle traditions opfattelse af verden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shamaner, profeter og andre spirituelt søgende taler også om visioner. Det er budskaber, som kommer fra et andet niveau - en forudseelse / en indsigt i en højere sandhed.
Indsigter der opleves faktuelle i det felt, de opererer i.

Den personlige myte og visions-fortælling kan opleves på en lignende måde eller helt anderledes.

Oftest er det en fortælling fra mit hjerte og sind, en historie / en sansning der opstår ved at lytte til min sjæl.
En historie, der giver mig en følelse af sandhed, styrke, handlekraft - i de synlige eller usynlige verdener.
 
Jeg vil muligvis skulle gå igennem historier fra vores psykologiske dramaer, før jeg når mit punkt af højere sandhed og fred. Det er en del af vejen – det er en del af livet.
 
Hvis jeg ser myten og visionen som et fartøj til at bevæge mig i en ønsket retning, så vil den bevæge sig med mig, og som jeg ændrer mig, vil historien ændre sig. (hvis jeg ikke lader den sætte sig fast i hovedet)

Ordene, billederne - elementerne i min myte - eksisterer måske kun for min egen rejses skyld - måske har de alligevel en kvalitet, der taler til andre.
 
Når jeg giver myten udtryk - formidles en energi, en følelse, der vil blive modtaget af andre - også selvom deres sind ikke forstår noget som helst.
Energien udfolder sig ubesværet, når jeg udtrykker mig på 'mit naturlige udtryks sprog'.
 
NOGLE GANGE er det en spirituel oplevelse og måske formidles stærk, transformerende energi.
Det er kun mig der kan vide det og det er uden for min kontrol. Det sker, når det sker.
 

 
 
FORSKELLIGE FORMER - FORSKELLIGE UNIVERSER

• Det kan være den eventyrlige historie med en lykkelig slutning
• Det kan være en historie, der bærer på en indre sandhed, der kan give en forklaring, årsag til min lidelse – eller på en eller anden måde gennem accept, efterlader mig rolig, centreret og stærkere i ånden.
• Det kan have en dramatisk struktur i sig - eller tale i brudstykker, billeder, lyde...
• Det taler måske om fremtidige håb eller kræfter i øjeblikket
• Det kan fremhæve visse superkræfter, generarv, galakseoprindelse... osv.
• Det kan udspille sig på jordisk grund eller i hele universet - som historier fra det virkelige liv eller fantasi (med dets mange nørdede underverdener)

 
Den viser et spejl af min nuværende sandhed / et spejl af min sjæl - en del af hvem / hvad jeg er.

SOM JEG VOKSER OG MIN INDRE INDRE SANDHED ÆNDRER SIG - ÆNDRER MIN MYTE OF VISIONS FORTÆLLING SIG
seedsofthenew.dk | Sukkertoppen, Søhøjlandet, Midtjylland - DENMARK