+ info / based on exchange - udvekslingsøkonomi

BASED ON EXCHANGE / BASERET PÅ UDVEKSLING

 
MED FÅ UNDTAGELSER* ER DET GRATIS AT VÆRE MED.
'SEEDS OF THE NEW' VISIONEN ER BASERET PÅ AT SANSE OG TÆNKE SIG IND I
CIRKULÆR ENERGI UDVEKSLING 
⚗️ teksten er på vej 
text in the brewing pot
 
 
Bær over med mig når det gælder emnet:
økonomi tænkning / udvekslings / cirkulær økonomi.
Det er noget jeg ser som centralt i, hvordan vi er i verden på en ny måde, men det er ikke min favorit, at skrive om.
Men jeg har mærket, at det ned i det konkrete liv, kan komme til at fylde og give knuder i friheden, når energiudvekslingen er i ubevidst ubalance.
Det er som alt andet noget vi må finde ud ad sammen.
Her kommer jeg så med et første bud.
 
 
CIRKULÆR ENERGI UDVEKSLING
vil her sige, at man modtager og giver ind i fællesskabet / relationen og/eller ud i andre sammenhænge.
Det er ikke noget der kan måles og vejes, men mærkes fx i 'oprigtigt engagement' - det man giver ind i feltet ved at være villig til at være nærværende med hvem man er / hvordan man har det. Her har det autentiske introverte/ekstroverte i os lige stor gyldighed - og vores energi og hvad vi synligt bidrager med vil naturligt svinge over tid.
Cirkulær udveksling er en bevidsthed, som hver enkelt kan opøve at ha med med sig. En fornemmelse for at der er en energi balance i, hvad jeg modtager og hvad jeg giver ind/ud. At jeg har en intention om at ha øje, hjerte, respekt for andre og helheden - 
ligesom jeg må ha øje, hjerte, respekt for mig selv.
 
Det kan, men vil ikke nødvendigvis, indbefatte penge, som energi udvekslings middel, når nogen fx gør en ekstra indsats, måske som facilitator eller gør noget specifikt for andre.
Hvordan vi ellers finder balancen, når den ene er i fokus og den anden støtter op, må stå til det enkelte møde.
 
Mit ungdoms liv startede i kibbutz, hvorfra dette statement har bidt sig fast:
"yde efter evne, nyde efter behov"
- måske kan det siges så enkelt!?
 

Det føles lidt kantet for mig, at skrive om ansvar, ind i et felt, som handler om frihed - selvom det er naturligt at de følges ad.
Der sidder mange oplevelser af ubalance i erfaringen og bare det at vi er kodet til, til dels at kunne eller ikke kunne betale os ud af samvittighed og ansvar, kan gøre det til noget problematisk indeni.
Jeg håber at vi her kan finde friheden i at stå ved, at på dette og/eller på andre måder er vi i lære og skal ikke leve op til dét vi ikke er endnu.
 
Dette er en hjemmefilosofisk, mere eller mindre uprøvet og absolut ikke færdigtænkt, idealistisk forestilling om en helheds økonomi, som muligvis først vil virke til fulde i en ny verdensorden. (Andre er langt foran mig i det)
Jeg tænker at cirkulation af udveksling vil kunne ske mere naturligt og berigende, i takt med at vi kan slippe profit og 'noget for noget' tanken - at vi kan slippe i bund og grund at opfatte os selv som nogen, der mangler noget eller giver noget mere/mere værdifuldt ind end de andre. Når vi til fulde har integreret forståelsen af win-win, hvor hver enkelt værdsættes for hvad hen bidrager med og finder at vi har forskellig oplevelse af, hvad der giver værdi.
Jeg tænker at lige nu, kan visionen hjælpe os med at give/modtage fra et mere sandt sted og have et indfølende ansvar for helheden med os.
 
Jeg selv er sat fri penge økonomisk, hvilket gør at jeg nu kan byde ind med min energi på en måde, som altid har ligget mit hjerte på sinde.
Jeg har som de fleste andre måttet tjene penge for overlevelsen. Hvordan kan man tjene penge i balance med sig selv og helheden!? - er også et spørgsmål for den der går nye veje.
 
 
PENGE ØKONOMIEN 
*
Vi deler udgifter ud fra hver vores formåen
*
Man kan give en penge donation til 'frø kassen' i husmusen - seed box donation - som støtter en andens deltagelse og kommende initiativer.

Der kan være tilfælde, hvor en facilitator holder en samling med et deltager gebyr.
Det vil fremstå klart i opslaget
*
Ingen udelukkes p.gr.a manglende penge eller energi.
Og du har selvfølgelig mulighed for at afprøve forummet før du ved om du kan engagere dig.
 
seeds-of-the-new | Sukkertoppen, Søhøjlandet, Midtjylland - DENMARK