HVEM ER DU? - EGENTLIG!

 ⚗️ UNDER RECONSTUCTION - UPDATE COMING UP
 
 
VI HAR FORSKELLIGE ØJNE AT SE MED!
Vi har hver især bevidsthed om og kontakt til forskellige brikker i og niveauer af en større virkelighed. Og i det ligger at intet er bedre end andet. 
Hvor fra vi skuer verden, bestemmer hvad vi kan se og hvad vi ikke kan se.
Vi har brug for hinanden. Alle er lige nødvendige, lige værdsat, lige ønskede.
 
 
AT OPDAGE SINE VÆRDIER, VÆRDIGHED OG VÆRDIFULDHED
Alle 'reelle' nyskabere skaber i kontakt med en større kraft og bidrager med noget særligt. Det kan man følgeligt kun hvis man kigger dybt, højt og bredt nok i sig selv eller bare ikke kan andet end at være den man er.
Det førske sku gerne lede til det sidste...
 
Til nuets friskhed, som kan udmynte sig i nytænktning og nyskabelse, hører et flow og en bevægelse væk fra identitet og de kasser, vi har begrænset os selv i.
Alt med en 'tone'/'forbindelse' til en dybere visdom har en vigtig plads i det store skaberværk.
 
Og man behøver ikke være spirituelt orienteret, man skal 'bare' finde ind til sin egen, egentlige sandhed.
 
Vi bemærker let den som er til offentlig skue, men langt de fleste af os opererer i det skjulte, der hvor der ikke er tilskuere, eller måske i de subtile lag, som for de fleste er usynlige og for mange ikke er mærkbare. Her får vi ikke megen anerkendelse udefra - så vi må finde anerkendelsen og styrken indefra - og det giver os i sidste ende, den slags styrke og værdighed som ikke kan væltes af stormen.
 
I de rum jeg inviterer til er der plads til pekuliariteter og evner og talenter af alle slags.
OG her er plads til din særlige sammensætning af natur, hjerte-, krop- og sjælsvisdom.
 
Noget vi alle har. Det gælder ofte kun om at få øje på, hvor værdifuldt det er - det vi allerede er og har i os - og være lydhøre for det, som udfoldes i vores vækst.
 
For nogen kan det være vigtigt at identificere sig med noget/noget, måske koble sig til en identitet. Ha nogen og noget mere konkret at spejle sig i. Det kan være et hjælpemiddel til at forstå og finde frem til at stå stærkere i sig selv.   
Andre kan 'nøjes' med at have fokus på at være bevidst i nuet og turde være og gå med det som er og kalder - hvert øjeblik.
 
Jeg selv er udpræget en der selv skal finde ud af al ting - og helst indefra.
Men jeg må også nogen gange ud og finde et spejl, en historie, en idé at støtte mig til - for at finde ord, der kan beskrive og måske forbinde mig til andre som har lignende oplevelser.
 
NUETS MAGI
Med intentionen om at finde min vej, måske med spørgsmål som -
hvem er jeg nu? - hvad nu?
kan jeg gå på opdagelse i nuet og finde svar på mangfoldige måder.
 
I nuet, ligger i min oplevelse, alt hvad jeg har brug for til at finde ind til mit inderste væsen og gå min sjælsvej. 
 
I nuet opererer tilfældigheder/synkronicitet, det at jeg støder på det jeg har brug for lige nu.
 
 
I nuet ligger bevægelsen og fornyelsen - også i velkendte handlinger. Måske synger jeg den samme sang igen og igen, men hver gang med øjeblikkets friskhed og en energi, som gør rummet levende.
 
I nuet ligger muligheden for sand nyskabelse. 
 
I nuets spontane væren og gøren har vi måske ikke brug for så mange begreber og mental forståelse, men måske en træning i nærvær og et støttende rum til udvidelse indadtil og udfoldelse udadtil.
 
RUM TIL REJSEN
Hvad enten det er med hensigt, guidance og kreative værktøjer vi går på opdagelse eller det er en åben rejse ind i øjeblikket, er den grobund - jeg kan tilbyde for sjælsrejsen - et trygt og lysfyldt frirum.
Og hvis jeg ikke endnu har fået sagt det klart nok - så er det et rum, som inviterer alle sider af vores liv og væsen velkomment.
 
seeds-of-the-new | Sukkertoppen, Søhøjlandet, Midtjylland - DENMARK