/ frygten

AT FAVNE FRYGTEN, GÅ IGENNEM OG BLIVE MERE HEL

TEKSTEN ER I PROCES... 
- det meste skrevet i 2021 og redigeret juni 22
 
FORSKELLIGE SKRIV FRA MIN EGEN PROCES OG BEARBEJDELSE 
Heri nævnes og beskrives redskaber til at håndtere frygt og angst (ja, faktisk på hele hjemmesiden), blandet med mange ord fra min egen opdagelses rejse.
 
Når det har brændt på for mig har jeg fundet YouTube / Google som gode samspillere i at finde det råd, den energi, det indfald til en åndelig hjælp, det menneskes nærvær, der dur - lige nu.
 
At række ud efter hjælp fra kyndige folk, der kender frygten på egen krop kan være et 'must', når vi er derude, hvor verden krakelerer helt. 
Når vi er i stand til at gå på opdagelse selv er her også nogle få henvisninger til folk, der ved en masse mere og udstråler at de kender deres viden på egen krop.
 
 
a quote from somewhere

"I hesitate trusting the one saying she is free from fear -

True courage and trust I find in the one walking hand in hand

with fear and still standing strong"

 
 
links til NOGLE REDSKABER 
Vi har nogle redskaber med os, som kan dulme følelsernes vibrerende uro og hjælpe os med at se fra hjertet og se verden mere oppefra, så det vibrerende liv kan fyldes med glæde.
 
Åndedræt o.a. teknikker omkring bevidsthed og opmærksomhed i nuet; kropsnærvær og opmærksom bevægelse kan imødegå det, der får os til at reagere på en måde vi ikke selv ønsker.  
 
Linket REDSKABER TIL AT HÅNDTERE OG VOKSE MED FRYGT OG ANGST viser nogle af de vinkler jeg arbejder ud fra.
Kræver at jeg 'kan gå selv' - og det er som sagt ikke altid jeg kan det.
 
HINTS TIL AT MESTRE SJÆLSVEJEN er en række råd, redskaber og mindset, der måske også kan være til inspiration.
 
 
 
FRYGTEN FYLDER I VERDEN.
Ingen, som er forbundet til den fysiske dimension og orienterer sig i medierne / er sensitive for den kollektive energi, kan gå fri af den frygt og det følelsesmæssige kaos, der på flere planer influerer verden i tiden.


    Og det siges, at frygt og angst 
    står bag al uhensigtsmæssig reaktion 
 
 
 
 
  
 
Som kanal for Pleiaderne (højere dimensions visdom) siger: Wendy Kennedy;
 “Everyones programmes of LACK, LIMITATION AND SEPERATION are being activated”.. “...all reactions are rooted in this”
 
De tanke- og adfærdsmønstre, psykiske og fysiske ubalancer det fører med sig, sammen med nervesystemets frygt mekanismer og instinktive reaktioner kan gøre det svært at rumme.
Enten farer vi aggressivt frem, forsøger at flygte væk / ind i et eller andet eller lukker bare af.
 
Et godt kendetegn for mig om at frygten og angsten måske næsten ubemærket har sneget sig ind, er når jeg bliver kølig, skarp og mere ligeglad. Så er det tid at stoppe op, trække vejret og mærke efter hvad der foregår.
 

 ¤ 'Angst' bruges, hvor der ikke vides en direkte årsag.
¤ 'Frygt' kan spores til et udspring.
 
 
FRYGTENS VÆSEN
Frygten retfærdiggør sig selv, søger tryghed i allierede og fordømmer de andre.
 
 
Frygten forblinder. Jeg kan ikke se klart, se min vinkel på sandheden eller jeg tør ikke.
Det bliver mere trygt at følge autoriteter eller gruppens forskrift/pres end at stå ved det jeg egentlig føler og ser.
  
Frygten søger tryghed (også selvom det er en falsk tryghed). Den får mig til at blive i min comfort zone, hvor det er tid at gå nye veje.

DET AT VI TRÆKKES VÆK FRA VORES KERNE, ER DET, DER GØR FRYGTEN TIL EN FARLIG MEDSPILLER -
MEN NÅR VI SER DEN I ØJNENE, MISTER DEN SIN MAGT OG VI HAR MULIGHEDEN FOR AT VÆLGE.

På et instinktivt niveau står valget måske altid mellem kærlighed eller krig – i småt og stort og alle dets afskygninger.
Jeg kan lære at rumme følelsen, så den kan være med mig uden at få overtaget.
 
Eller som nogen engang sagde (frit husket og oversat)
'et problem kan ikke løses på det niveau det er skabt
- man må hæve sig til næste niveau, for at kunne se klart!'
 
 
 
Fight, flight, freeze (flyv)
er kroppens naturlige reaktion på fare!  

AT LÆRE AT GENKENDE FRYGTEN KAN SÆTTE MIG FRI
Frygt og angst er menneskeligt og frygt ligger dybt i vores instinkt, som en flygtende, angribende, stivnende/passiviserende reaktion på fare – den kommer til udtryk, også når faren ikke er reel.

Frygten avler mange forskellige former, attituder, handlinger, udtryk og gør at vi glemmer at handle fra hjertet.
 
Fx at puste mig op og forsøge at være intellektuelt/åndeligt overlegen/urørlig; fornægte ’svage’ følelser; forsøger måske at se fysisk farlig/smart ud.
Jeg gemmer mig, stivner og kryber under dynen, dulmer maven med mad og bevidstheden med underholdning. Jeg er overaktiv med arbejde/ tankevirksomhed eller med sport og sociale afledninger.
 
Jeg kan forsøge at bevare kontrollen ved at forsøge at holde min egen lille, trygge verden intakt. Måske blive meget kontrollerende, være overpertentlig med ting. 
 
 
Når grundlæggende værdier og base trues, reagerer jeg måske med
aggressive udbrud, kontrollerende
manipulation; tyr til anden magtanvendelse, som vold eller
hvad man kan have beføjelse til
via sin status i samfundet.
 
 
I vores daglige, travle liv kan det let se ud som om at der ikke er tid nok til at gøre det jeg ved er godt for mig - denne 'se ud' er en frygt for at gå glip af noget/ikke at nå alt det jeg tror jeg skal, som ligger i hovedet.
Egentlig ved jeg godt, at når jeg går den tur i skoven falder alt til ro og hvad var det lige der var så vigtigt!?
Der er uendeligt med udtryk - kun jeg selv kender mine..

Når jeg kan se mine mønstre og afvigelsesmanøvrer, kan jeg agere via min bevidsthed. Jeg kan træne mig i at være opmærksom på tanker og hvordan de påvirker min tilstand.
Meditation, åndedræt og 'væren med' kan ændre følelsesenergien. 
Det kan få en markant indflydelse på min livsoplevelse og hvordan jeg mestrer at stoppe mig selv i at accellerere (gå i selvsving) og sende frygten videre. 
 
 
 
NÅR KALDET HØRES GENNEM FRYGTEN.
Fra en dybere vilje i mig, møder jeg både kaldet fra mit lys og min kraft, men også frygten for samme. Og frygten for forandringen. 
Længslen efter en tryg base og overskuelige rammer kan i 'fredstid' give vaner og bekvemmelighed overtaget, og jeg luller mig måske ind i at få det bedste ud af det liv, som synes tilgængeligt for mig.
 
 
Når min base trues af klimaforandringer, krig og pandemi - indre transformation eller andre personlige årsager, er frygt reaktionens instinkt måske at stivne/forsvare mig/ gå til angreb.
 
 
Men på et tidspunkt bliver kaldet måske større end frygten eller jeg presses så hårdt, at der intet andet er tilbage end at sætte alt ind på at gå en vej, hvor jeg kan høre mit eget indre guide mig - hvor ingen har gået før - og jeg mærker spændingen og angsten gå hånd i hånd.
 
billede fra THE WORK THAT RECONNECTS
 
 
Det er ude af comfortzone og føles måske som at gå på line på kanten af livet - og som om, at når jeg har taget det første skridt, er det umuligt at træde tilbage fra. 
For uanset om trygheden lokker med lovning om pension og forsikring, har jeg smagt det frie liv og kaldet, hvor gnisten bor og ikke mindst den slags sandhed, som sætter mig i forbindelse med min indre kraft.
Og så er det svært - umuligt - at vende tilbage til en tryghed, bygget på illusion.

Jeg hører at det sker for flere i denne tid med stort pres i det kollektive felt, diamanten slibes…
 
Daniel Coates følges jeg med online i Suntara Sound Circle. Han siger (2021) om sin sang 'Diamond'; "its about the pressures of life – we can be crushed or we can become diamonds" - og med et kærligt glimt i øjet til sine australske landsfæller 
"and if you are not diamonds from what transpired the last 2 years I don’t know what is going to polish you up!
You know – the pressure – this is it! People are really being pushed to shine their light. I know it has been the case for me!"
 
Måske vi kan se denne tid som en finslipning af vores diamant!
- et pres som kan få os til at forlade komfortzonen og gamle mønstre - finde nye fortællinger om os selv og verden og endeligt stå frem i vores lys! 

 
 
HJÆLP FRA 'THE SPIRIT TEAM'
Akhail Matthews (Heart of Presence) har lært mig nogle fine redskaber til at håndtere vores indre tilstande og puttet nye ord på.
Han lader vores følelser gå hånd med det han, med hans stille jordnære humor, kalder 'the spirit team' - Påkald dig din spirituelle støtte og healing - det som er her lige nu til at støtte op om netop denne problematik, dette aspekt af hvad der tynger hjertet.

For mig er mit 'spirit team' det absolut vigtigste fokus jeg kan have, som gør at jeg kan føle mig på plads i verden og på jorden.
At kunne stå i mit lys, min dybere sandhed og føle at jeg samarbejder med en større intelligens er nogle gange en fornemmelse af noget i mig, nogle gange en fornemmelse af andre energier/eksistenser adskilt fra mig, som er her og minder mig om, og hjælper mig til - ikke at drukne i jordelivets grovere udfordringer.

Det er op til os hver især at huske vores forbindelser og finde frem til hvor tilliden bor i os.
VI ER IKKE ALENE!
 
 
AT STÅ I SIN FRYGT - OG STÅ IGENNEM
Det er muligt at stå i sin frygt uden at blive trukket ud af sit center og med på sindets vildveje.
Det er muligt at stå i sit lys overfor massebevidstheden og sin 'bøddel' om det sku' være.
Men det kræver at jeg føler en sandhed i det og kan fokusere og vil investere tid og energi til arbejdet med mig selv.
Det vil undværligt være sejt, især når de kollektive fortællinger er så kraftigt trukket op, i forskellige lejre/alliancer/synspunkter, som de er i tiden.
Hjælp og nogen at følges med kan være afgørende for at kunne stå distancen.

Teknikker til at hæve os over/gå bagom frygten kan være nødvendige at øve og genkalde sig, når jeg uventet rammes af en ydre/indre påvirkning.
Frygten eksisterer ikke på højere frekvenser - hvor det spirituelle hjerte har taget over og åndens gnist, lyset, nåden, overbærenheden, tålmodigheden, tilgivelsen, nærværet bærer os.
 
Det kommer måske til os i magiske glimt, men fysisk centrering, meditation, vejrtrækning, lysarbejde, bøn etc. kan hjælpe det på vej til at blive dét sted jeg lever og oplever verden fra.
 
 
MIN INDRE KÆRLIGHEDS KRIGER
Jeg vil ikke at frygten skal sløre mit hjerte og min fornuft. Jeg kender kraften og integriteten uden. Det er en beslutning, en stærk følelse, jeg bærer langt inde, som motiverer mig til at se frygten i øjnene og gøre det jeg må gøre.
Min indre kriger vil jeg gerne have omsat til en lys og rummeligheds kraft - simpelthen fordi det er det jeg tror på og mærker er rigtigt for mig.

Så som Ronja Røverdatter siger (noget ala) i Astrid Lindgrens fortælling af samme navn:
'for at vogte mig for den dybe kløften, må jeg lære den at kende'
og derpå går hun ud, trods forbuddet og frygten og springer over Helvedeskløften i bjerget. 
 
 
Så huuiii - Velkommen frygt, velkommen mørke!
- jeg bliver stående her, ansigt til ansigt, så du aldrig kan komme krybende bagfra og ramme mig! - og når det mørkner for mig og for den som står ved min side, så véd jeg, at jeg kan rumme dig uden at miste mig selv og mit hjerte.
Jeg formår at finde lyset, fordi følelsen ikke har magt over mig og fordi jeg kender en vej til et andet sted at skue virkelighed fra, hvor jeg står stærkt i en indre kraft, som ingen kan tage fra mig.

Dette er "what I can be"! Herfra vil jeg vide, hvad der skal gøres, "what I can do!"
 
 
 
 
OM AT FÅ HJÆLP
Har du angst, som får dig ud på kanten, skal du ha hjælp af nogen som kan følge dig og har redskaberne til det.
Min viden og håndtering har jeg fra egen erfaring. Jeg er et luftmenneske, som henter og formidler det meste hjælp ovenfra.
Men det har også gjort at jeg til stadighed må være særligt opmærksom på min krop og har fundet at det er her jeg fanger de stærkeste signaler om jeg er på rette vej.

Jeg er ikke proffessionelt uddannet, men jeg træder gerne til med min erfarede og intuitive evner. Hvis du søger min støtte eller er med i en cirkel her, kræver det at du er indstillet på at tage ansvar for din proces - dvs. at du godt ved, at det kun er dig der kan mærke, hvad der er godt for dig lige nu.
Rummet vi skaber vil støtte op og kan 'holde' din proces og du får hjælp til at mærke dine grænser/behov og mærke din egen sandhed.

Jeg har her forsøgt, at give angsten og frygten den slags opmærksomhed, som kan føre til, at instinktet og vores tillærte mønstre og mekanismer slipper sin magt over vores hjerte, vilje og følelse af indre frihed.

Det er som med alt andet, bare én vinkel.
Se/mærk efter! Klinger noget af dette ind i din sandhed?
Tag hvad du kan bruge og slip resten.
 
 
seeds-of-the-new | Sukkertoppen, Søhøjlandet, Midtjylland - DENMARK