+ info / hannahs columne / budskab i en overgangstid

budskab i en overgangstid

∼ indre stemme, sommer 2021 ∼  
 
VI ER I EN TRANSITION - OVERGANGSTID
og kan hjælpe hinanden igennem. 
 
Astrologien taler om transitioner - planeter, der en overgang passerer forbi. Sådan er det også med den kaotiske tid vi oplever lige nu. Vi er på vej ind i en helt ny måde at være her på. At være mennesker på her på kloden.
 
 
Vi ved inderst inde godt, at den gamle dagsorden ikke dur. At noget må ske, noget gennemgribende. Men det er skræmmende, når det begynder at ske lige uden for døren og det indeni os kommer i oprør.
 
Derfor har vi brug for en vision - et håb, en drøm, en forskrift, som viser retningen og hjælper os at holde den. 
Det må være en vision, som klinger sandt og dybt i hjertet, ellers giver det ikke mening.
 
Der er mange bud og vi må hver især følge de impulser, der leder os til vores egen vision.
Nogle gange støder jeg på skrifter, på billeder, der rammer ind i mit system og støtter min proces. Andre gange er det en viden som åbner sig indefra. 
 
Visionen for mig har fra meget tidlig alder været, at jeg er her for at være med til at skabe paradis på jorden - og dette 'paradis' er på vej igennem dig og mig.
I hjertets evolution - det er uangribeligt, uomtvisteligt - vil fuldendes. 
 
Jeg oplever det i glimt og længere perioder, som andre tilstande at være her i, hvor alt falder på plads i mig og min oplevelse af verden udvides.
Det er et meget smukt og meget stort sted!
 
Nogle har drømme og visioner og faktuel viden om, hvordan vi skaber nye fysiske manifestationer for vores overlevelse i pagt med planeten. 
Nye energiformer, folkelige styreformer, kreative og poetiske kreationer, som udstråler vores samhørighed med det organiske/guddommelige - som man nu har det med ord.
Hvordan vi imødekommer klimaændringer i kommunikation med en højere intelligens og Moder Jord.
Hvor fremtidens videnskab vil kunne hente sin inspiration.
Når tiden er moden. Når folkehjertet er parat til at forvalte denne rigdom.
 
LIGE NU ER VI I TRANSITION
til denne utopi - som ingen kan vide hvordan vil se ud. Hverken i den konkrete verden eller de sfæriske verdener.
 
Det er en svær tid for mennesket. Svært at slippe kontrollen, svært at slippe 'det som er' - også selvom det ikke dur, så er det vores trøst og tillærte følelse af sikkerhed, der er truet.
 
Der udspiller sig kampe på de mange arenaer. Magtens, økonomiens, resoursernes, egoets kontrol over eget liv og narrativerne (de historier vi tror på og kalder sande) florerer i krig med hinanden. Nogle sværere at undgå end andre, nogle sværere at få at høre end andre.
Mange af os føler tvivlen nage. Kan jeg overhovedet tro på noget, på nogen!?
 
Det er tid at kigge indad og lytte lydhørt og vedvarende til din egen indre viden. I første omgang er det svært at skelne, men efterhånden vil din sande stemme tone frem.
Du må finde, hvad der for dig er kilden, som nærer det du dybest set lever og ånder for.
 
FÆLLESSKABET.
Vi (I) tenderer til at isolere jer alene eller i meget små enheder.
Det kan have sin nytte, da man her får plads og rum til at lytte indad og adskille sig fra støjen.
Men på sigt kan det blive udmarvrende, vi glemmer vores inter-dependence og de opbyggende sider i at stå sammen, støtte og varme hinanden.
Det er væsentligt at huske, at stå sammen, ikke betyder at bekrige andre. Der er ingen at bekrige. Kun dit eget indre - dæmoner/skygger. 
At stå sammen vil sige, at være den du er, som du er i selskab med andre, som er sig på sin måde. 
Alle bærer nødvendige egenskaber og kvaliteter til det store billede - når I mødes (enten via web eller fysisk eller in spirit) støtter og forstærker det den kraft, I alle har i jer. Lyskraften/gudskraften - (igen dan de ord, der for dig rammer en sandhedskilde)
 
Det er med den kraft, den nye verden bliver skabt. Og skabes hvert øjeblik. Den skabes af tanker, følelsesenergi, lyd, handlinger, taknemmelighed, bøn og vision.
 
 
 
ALLE ER PÅ RETTE VEJ
Vi er i en transition, hvor det er let at fare vild og lade sig vildlede af egoet i sig og spejlet i de andre og de fremhævede menneskeskabte og 'uden for kontrol' katastrofer, som florerer i fællesbevidstheden.
 
Vid at alt er vel! - på den lange bane er det der sker, det som ske. Der skal renses ud i alle urenheder i sindet, i alle fornægtelser i følelseslivet, i alle energier, der påvirker den manifestede verden. Og du er en del af alt dette.
For en stund: slip dit fokus på de andre/det andet/det skræmmende eller tillokkende og fokuser ind i dit eget hjerte.
Det er her hemmeligheden bor - din hemmelige skat, som det er tid at udfolde og dele med verden.
 
Vores indre rigdom er i bevægelse - værdier afprøves. Det handler ikke mere om at stå fast i principper og etiske forskrifter - ikke at de ikke kan have gyldighed - men selv 'den gode intention' kan være fastlåst i et forældet billede og forståelse af verden.
NU - gælder det om at lytte, og kunne give slip på det vi har holdt os oppe med - om end det er materielt, eller skabt i sindet.
I nuet, ligger fornyelsen, den nye rigdom, som ingen kender omfanget af endnu. 
Og vi VIL støde på vores mørke, men kun for at stå det igennem.
 
En dag vil vi igen kunne stå i os selv, på to ben, holdt i et stort favntag, som gløder verden til nyt liv.
 
Ræk ind til dig selv, ræk ud til din næste, - det er samme sag.
Lad dig bære af den kærlighed - det lys som er og altid vil være.
Du vil blive vist vejen - din vej igennem til en ny morgen.
 
Åbnes hjertet, sindet, ånden - når du vågner - vil du vide at paradiset er her allerede - for alle, som søger.
 
Kun ganske få er vågnet, men I er alle på vej. Hvert sit sted med det seje arbejde, det kræver. 
Søg sammen med ligesindede, ræk ud, ræk ind og lyt! 
 
 
 
seedsofthenew.dk | Sukkertoppen, Søhøjlandet, Midtjylland - DENMARK