hannahs columne / nogle mulige mødepunkter

Nogle brændpunkter - mulig samstemmighed

 
Jeg fortæller lidt her om hvordan jeg ser mig selv
- hvad mit hjerte brænder for.
Du bringer måske helt andre vinkler og kvaliteter til
- men kan se nogle mulige møde punkter.
 
 
Jeg er 
- et åbent sted i livet, hvor jeg skridt for skridt finder min nye vej
Jeg tror på og arbejder på at takle tidens udfordringer, frygten og forvirringen gennem at finde mig selv, styrke og vejledning indefra. 
 
- høj-sensitiv - opfatter let energien/hvad der sker i rummet og relationen, men bliver også let overvældet.
 
- nørd og drives af mit eget univers 
sammen med nogen der har det ligesådan, forestiller jeg mig, at vi med nogle fælles berøringsflader, kan skabe rum for at dét, som kun kan opstå i relation til andre kan udfolde sig
og bryde ensomheden - den tyngende del af aleneheden - der følger et indre, anderledes drive.
 
 
På min spirituelle udviklingsvej 
er der nogle gange kommet ord indefra - men ofte har jeg IKKE ord til at forstå mig selv og min sjælelige vej i den store helhed. Jeg fanger istedet glimt af indsigter, mytiske billeder, subtile sansninger og vejen opdages mens jeg går den.
Indefra har jeg vidst længe at
Jeg gennemlever en bevidsthedsevolution
- via krop og energi 
- med hjertet i centrum
Især det seneste årti har jeg haft svært ved at begribe nye perspektiver og den acceleration der er sket i mig.
Når jeg rækker ud efter begreber finder jeg  ord såsom:
- indre rewilding
- embodied wisdom and spirit 
- højere guidance / channelling 
- højnelse af frekvensen 
- fra 3D til 5D bevidsthed 
- fra dualitet til enhed
- udfoldelsen af Kristus bevidsthed 
- udfoldelse af lyskroppen
 
Jeg oplever en form for identikation med disse grupperinger: 
 
- queer, two spirited el.lign. hvor vibration og farver bryder grænser,
hvor det feminine og maskuline fusionerer ind i et helt nyt bevidstheds spektrum - i ånd / krop / livskunst.

- stjernemennesker
som bibringer planeten ny visdom / vækker urgammel visdom og søger måder at lande den på.
Lytter til og genkender mig i galaktiske energier og kanaliseringer.
 
- protector of the wild 
lytter til kroppens visdomskilde og har et stærkt hjerte for naturen - Jordens sjæl/Gaia.
Har siden jeg var barn haft en drivkraft om at skabe paradis på jorden for alle i pagt med planeten.
 
 
Mit hjerte kalder mig til at fremme forandring!

Måske som
- articist / subtle global aktivist 
VI SKABER allerede en ny verden ved vores væren og gøren i alt.
Måske kan vi synliggøre os sammen eller gensidigt inspirere hinanden til et udtryk som nærer enheden frem for splittelsen
Mine favoritter er via humor og poesi / ansvarlig anarkisme / forløsning af min og verdens grundsmerter.
Min primære udtrykssprog er kommunition og kanalisering via energi og stemmelyd OG lever i at tage del i andre kropslige udtryksrum, hvor energien sættes fri.
 
 
Måske ku du se noget af dig selv her, men har også andet at bringe ind.
 
Dine input og feedback her vil gøre en forskel!
Din tilstedeværelse endnu mere. 
 
seeds of the new - spaces of the new sacred | Sukkertoppen, Søhøjlandet, Midtjylland - DENMARK