RoomWithoutRoof - åbent space

 
RoomWithoutRoof - et bevidsthedsrum - et udtryksrum 
 
 
RoomWithoutRoof er et lille, nyt forum med høje visioner og hjerte for vores udfordringer som menneske/sjæl i krop i en kaotisk, skiftende og uvis tid.
- et samlingssted - en værens tilstand - et bevidsthedsrum - et 'nu'-felt.
 
Hvem er RUMMET for?
Det er for dig, der vil mere end boxen tillader og trækkes til at udfolde noget dybere/højere i dig selv og verden. 

Jeg er stadig i gang med at præcisere, og i ord forenkle noget om det fælles grundlæggene. Jeg har skrevet om det flere steder her på hjemmesiden, fra lidt forskellige vinkler.
Overvejer du at være med, se dig omkring og mærk om du føler et match.

Som udgangspunkt er der ingen pengeøkonomi involveret. Forummet er baseret på udveksling og bevidstheden om, at vi sammen skaber dette subtile og fysiske fælles rum. 
 
Sommeren står åben for cirkler og møder én til én.
Meld tilbage, hvis du er interesseret
og måske vil foreslå nye datoer eller initiativer.
Se mere om bl.a. det fysiske space via linket åbent space
 
 
 
Åbent space - lad mig vide hvornår du synes det skal ske næste gang...
  
'NU'-RUM, OPRIGTIGHED, INTEGRITET OG FRI SPIRIT 
                        - i nærvær med naturen, sig selv og hinanden
 
'NU'-RUM, CIRKLER OG ÅBNE MØDER er for den der brænder efter at bringe mere af sig selv
- af det der løfter og fordyber - ind i livet, ind i sine relationer. 
Vi skal ikke leve op til nogen eller noget, men ha viljen til at tage et skridt længere ind i kærlig bevidsthed til sig selv, hinanden og helheden. 
Og her er frirum med støttende rammer og natur i baghaven.
 
Jeg bruger mange, nørdede, nørklede ord her på hjemmesiden på at beskrive rummet, men i virkelighedens verden opstår det af nuet og det ordløse, når vi lytter ind i hjertet, følelser, kroppen, energien, den subtile sansning.
Og når vi tør vise os i vores oprigtighed - lytte. . . og lade os berøre og forandres i mødet.
♡ Hannah
 
 
 Se evt mere her:
 
 
Hvornår det igen bliver muligt at have sammenhængede dage er uvist, men her lidt om set up'et i juni 23, hvor jeg skrev:
 
I DE ÅBNE DAGE er du velkommen til at kigge forbi eller slå dig ned, som det passer din tid, lyst og muligheder. Det er i lille omfang muligt med overnatning under primitive forhold. 
Dagene former sig som folk melder til. Det er som udgangspunkt gratis - baseret på fælles engagement.
 
Kontakt for at aftale nærmere. 
 
 
 
MERE OM INDHOLD
Rummet og dagene udfolder sig i en intuitiv ånd båret af selv-initiativ, ansvar for fælles feltet og med cirklen som fast og støttende ramme.
Vi giver hinanden plads til 
- at være som man har det..
- tage tid i sit eget space eller række ud til andre
 
Rummet er frit - betyder også fri for drugs og alkohol og overdreven brug af wi-fi og høj musik.
Vi kan lave vores egne lyde og forbindelser i stedet.
Da det er et rum til at lande sindet og tankerne i krop, hjerte, essens - kan det også blive frit fra overdreven brug af mental energi.
 
SAMLING I CIRKLEN - the circle way - vil være et fælles
omdrejningspunkt og en vigtig del af dagen.
her kan deles følelser og tanker i småt og stort, udfoldes forskellig slags udtryk, magi og weirdo ways  
- i cirklen vidner og bakker vi op om hinanden
 
Det er et non-profit fællesskab og gratis at være med (ud over deling af evt. omkostninger)
Man kan give ind på andre måder. Nærvær, lytning og deling fra hjertet er fx. meget værdifulde bidrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIDT OM OMRÅDET OG
PRAKTISK INFO
 
VI ER MIDT I NATUREN i højlandets hjerte med søer, skov, åer, fugle af vidt forskellig slags, græssende og vilde dyr, udsyn og muligheder. Det er til fri afbenyttelse med de hensyn der er til forårets yngelpleje og naturbeskyttende regler.
 
I OG OMKRING SELVE HUSET ER ALT SMÅT.
Vi bruger også pladsen i og omkring det lille røde hus, som ligger lige nedenfor Sukkertoppen og tæt ved Gudenåen på den ene side.
På den anden side af huset - ved en middeltrafikeret vej, skov og af og til ugletuden - er der en lille opholds- og græsplæneareal.
Her er evt. plads til et par små telte. Inde i huset 2-3-! sovepladser alt efter hvor tæt man kan ligge.
Her er et meget lille køkken med køkkengrej til rådighed til egen/fællesforplejning og et lille toilet.
Så det er godt at være indstillet på primitive forhold, evt. badning i søen, hvis man vil overnatte.
 
Det røde hus er også mit - Hannahs - hjem, som disse dage er til ansvarlig og (næsten) fri afbenyttelse.
Jeg er tovholder og vil på min bedste indfølende anarkistiske vis forsøge at holde intuitiv snor i rummet til gavn for individ og helhed og lade dagene vise vej. 
 
INITIATIVER VIL MULIGVIS OPSTÅ SPONTANT ELLER AFTALES I TAKT MED AT MAN MELDER TIL
- planlægges der cirkler eller happenings slås det så vidt muligt op i kalenderen.
(detaljer kan ses på PC)
 
Første kommunikation kan ske via kontaktsiden.
Jeg melder tilbage snarest muligt. 
 
- for tilmelding/forespørgsel og forventnings afstemning
 
 
 
seedsofthenew.dk | Sukkertoppen, Søhøjlandet, Midtjylland - DENMARK